Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Paryskie szkoły są mocno obciążone!

Stowarzyszenie "Respire" wspiera wprowadzanie stref ekologicznych, takich jak ZFE w Paryżu, w celu poprawy jakości powietrza. W Paryżu wartości NOx powyżej 80µg/m3 zmierzono w 2017 roku. Miejmy nadzieję, że poprzez zaostrzenie zasad dotyczących stref środowiskowych, wartości te jak najszybciej spadną poniżej 40µg/m3.