Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Bonusowa kara za wagę?

Od lat system bonus-malus został stworzony dla samochodów ciężarowych o dużej ładowności. Pewien Poseł chce rozszerzyć system o wagę punktową. Innymi słowy: im cięższy samochód, tym droższy powinien być. Rzeczywiście, duże SUV-y nie mają miejsca w naszych miastach.