Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Modernizacja wkrótce zatwierdzona we Francji?

W przeciwieństwie do Belgii, Niemiec i Danii, modernizacja jest zabroniona we Francji i nie jest brana pod uwagę przy uzyskiwaniu winiety Crit'Air. Modernizacja umożliwia modyfikację silnika w taki sposób, że jest on mniej szkodliwy dla środowiska i tym samym osiąga wyższy standard Euro. Podmioty działające w tym sektorze prowadzą obecnie rozmowy z Ministerstwem Transportu. Dekret może zostać podpisany pod koniec tego roku.