Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Brno sprawdza jakość powietrza

Do tej pory w Republice Czeskiej jest tylko jedno miasto ze strefą ekologiczną (Praga). Jednak stolica nie jest jedynym wysoce zanieczyszczającym miastem w kraju! Według najnowszych badań, stężenia tlenku azotu są szczególnie wysokie w 9 dużych miastach. Obecnie w Brnie powstaje stacja pomiarowa do sprawdzania poziomu tlenków azotu i cząstek stałych.