Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Globalne porozumienie w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza?

Każdego roku można było uniknąć 7 milionów ofiar śmiertelnych, walcząc z zanieczyszczeniem powietrza. Organizacje naukowe z Niemiec, Brazylii, RPA i USA wzywają do zawarcia międzynarodowego porozumienia, które chroniłoby prawo do czystego powietrza. Zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza cząstek pyłów PM 2.5, muszą być lepiej mierzone, a ich przyczyny zwalczane.