Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Warszawa promuje autobusy elektryczne

Warszawa zamówiła 130 elektrycznych autobusów Solaris. Stolica Polski jest drugą po Londynie stolicą europejską z ponad 100 elektrycznymi autobusami dla floty transportu publicznego.