Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Czy zakazy jazdy pomagają zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza?

Airparif przeanalizował wpływ tego środka. Według wstępnych badań (wrzesień 2018 r.)wyłączenie winiet Crit'Air z ruchu na obwodnicy A86 teoretycznie prowadzi do redukcji wszystkich zanieczyszczeń: -32% NOx, -25% PM10 i -30% PM2.5, przed wprowadzeniem ZFE. Pośrednio ma to wpływ na poziom ozonu, jeżeli kierowcy przestrzegają zakazów prowadzenia pojazdów.