Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Nowe zasady w Paryżu

Od jutra, 01.07.2019 r., pojazdy z winietą Crit'Air 4 nie mogą już wjeżdżać do Paryża, niezależnie od tego, czy wystąpi skokowe zanieczyszczenie powietrza, czy też nie. W ramach A-86, pojazdy bez winiety lub z Crit'Air 5 również powinny być zakazane. Jednak wiele gmin opóźnia wdrożenie zakazu prowadzenia pojazdów.