Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Londyn organizuje dzień wolny od samochodów!

W dniu 22.09.2019 r. w stolicy Wielkiej Brytanii zostanie zamkniętych łącznie 20 km dróg dla samochodów. Podobnie jak w Paryżu, wydarzenie to ma na celu zwiększenie świadomości na temat zanieczyszczenia powietrza, które powoduje 9000 zgonów rocznie.