Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Lepiej poinformowany o swojej winiecie Crit'Air

Teraz dealerzy samochodowi pokażą z wyprzedzeniem, jakie naklejki każdy samochód powinien dostać, aby klienci mogli podejmować lepsze decyzje. Na przykład dla Paryżanina nie miałoby sensu kupowanie samochodu z winietą Crit'Air 4, która zostanie zakazana od 1.07.2019.