Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Nowy plan rajdu lotniczego w Arve Valley

W dniu 29.04.2019 r. prefekt podpisał nowy plan ochrony przeciwrakietowej na lata 2019-2023. Celem jest znaczna redukcja zanieczyszczeń do 2023 roku. Powinno to zmniejszyć liczbę zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza o 50% i wydłużyć średnią długość życia średnio o 5 miesięcy. Ponadto przeprowadzone zostanie badanie dotyczące ewentualnego wprowadzenia stałej strefy ekologicznej.