Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zanieczyszczenie powietrza nie zna granic!

W celu zmierzenia jakości powietrza (PM10, PM2.5 i ultra-drobny pył) w Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, tj. we Francji i w Niemczech, wolontariusze będą nosili czujniki. Po opublikowaniu wyników, pożądane byłoby podjęcie wspólnych działań po obu stronach granicy.