Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Dzień 7 Zanieczyszczenie powietrza na północy

Jakość powietrza jest nadal niska w północnej Francji i nad morzem. Dlatego prefekt zdecydował się nie reaktywować zakazów jazdy. Kwestionowany jest również obszar strefy: Dlaczego miasta takie jak Roubaix, które są bardziej zanieczyszczone niż Lille, nie są zagrożone? Zgodnie z prefekturą, byłaby to opcja dla zakazu jazdy.