Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Więcej bezpieczeństwa dla rowerzystów!

Każdego roku rowerzyści umierają, ponieważ byli niewidoczni dla ciężarówek i uderzali. Nowy system dla samochodów ciężarowych jest obecnie testowany w Brukseli, aby sygnalizować kierowcę, gdy ktoś znajduje się w martwym punkcie.