Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Szczyt zanieczyszczenia powietrza w Lille

Uważaj, jeśli podróżujesz dziś do Lille, musisz mieć naklejkę Crit'Air! Samochody (bez winiety lub kategorii 5 i 4), lekkie pojazdy użytkowe i ciężkie pojazdy użytkowe (EURO 0-3) są wyłączone z ruchu drogowego.