Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Samochodem: 4 miliony zachorowań na astmę wśród dzieci

Amerykański uniwersytet badał skutki zanieczyszczenia powietrza w 125 miastach i 194 krajach. Ruch samochodowy powoduje średnio 13% przypadków astmy u dzieci. W Paryżu, jedna trzecia nowych przypadków jest spowodowana przez tlenek azotu!