Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

12 propozycji UNICEF na rzecz lepszego powietrza

Według WHO, 3 na 4 dzieci są dotknięte zanieczyszczeniem powietrza. Organizacja Unicef jest oburzona i teraz wymaga konkretnych działań - rząd powinien zmusić odpowiedzialnych burmistrzów do ustanowienia strefy ekologicznej obok szkół, przedszkoli czy szpitali.