Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Mapa zanieczyszczenia powietrza

Greenpeace opublikował opracowanie na temat jakości powietrza w szkołach w Strasburgu. Tutaj można zobaczyć interaktywną mapę zanieczyszczenia tlenkiem azotu w odniesieniu do geograficznego rozmieszczenia szkół i przedszkoli. W sumie 34% budynków szkolnych znajduje się zaledwie 200 m od głównych szlaków komunikacyjnych, które są uważane za główne źródło tlenków azotu.