Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Prawo mobilności: pierwsze czytanie zakończone

Senat ogromną większością głosów (248 przeciw 18) opowiedział się za nową ustawą o mobilności. Niektóre ulepszenia zostały docenione przez stowarzyszenia ochrony środowiska: każda gmina może teraz wprowadzić nową strefę ekologiczną (LEZ). Głosowanie końcowe przewidziane jest na lipiec.