Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Czy zanieczyszczenie powietrza w Lille jest niedoceniane?

Przez cztery dni w Departamencie Północnym przekraczano dopuszczalne wartości graniczne dla pyłu zawieszonego. Pomimo złego powietrza prefekt nie aktywował żadnych zakazów jazdy winietą Crit'Air. Powodem było to, że szczyt zanieczyszczenia powietrza nie był dokładnie w Lille, ale bardziej na północ w Dunkierce. Ale przy 46µg/m3 PM10 powietrze w Lille również nie było zbyt dobre...