Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Obniżony podatek VAT dla rowerów

Belgia chce promować miękką mobilność i korzystanie z rowerów. W tym celu właśnie w parlamencie federalnym podjęto decyzję o obniżonej stawce VAT (6% zamiast 21%) na zakup roweru lub roweru elektrycznego. Chociaż środek ten będzie kosztowny, będzie miał pozytywny wpływ zarówno na zdrowie ludzi, jak i na środowisko naturalne.