Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zanieczyszczenie powietrza jako kwestia kampanii

W przyszłym roku we Francji odbędą się wybory lokalne. Kandydaci stopniowo przedstawiają główne kierunki swojego programu. W związku z alarmującym zanieczyszczeniem powietrza w metropolii Lille, powietrze może być głównym tematem kampanii wyborczej. Wprowadzenie strefy ekologicznej jest nadal kwestią otwartą w ramach Rady Metropolitalnej.