Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Obowiązkowy zryczałtowany dodatek za mobilność

Francuski minister transportu opowiada się za zryczałtowaną ofertą płaconą przez pracodawcę. Jak dotąd taki system nie jest obowiązkowy i tylko pracownicy dojeżdżający do dużych miast, takich jak Paryż, otrzymują zwrot kosztów swojego abonamentu. Zgodnie z nową ustawą o mobilności, każdy, kto korzysta z carpoolingu lub roweru powinien teraz otrzymać premię w wysokości 400 euro.