Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Demonstracja klimatu na całym świecie

Dziś raz jutro spodziewanych jest wielu demonstrantów  na Światowej Demografii Klimatycznej. Strajki te planowane są w ponad 100 krajach i zgromadzą wielu studentów oraz stowarzyszeń.  Celem tych różnych demonstracji jest zobowiązanie państw do podjęcia natychmiastowych działań w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego, a w szczególności w zakresie jakości powietrza.