Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Roczne sprawozdanie ONZ na temat środowiska naturalnego 2018

Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych opublikował roczny raport za 2018 rok zatytułowany "Umieszczenie środowiska w centrum życia ludzi". Do najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku zaliczyć należy walkę z zanieczyszczeniem tworzyw sztucznych, finansowanie zrównoważonego rozwoju oraz 10. rocznicę programu REDD na rzecz zwalczania wylesiania. Chwalono również rosnące wysiłki państw członkowskich w walce z zanieczyszczeniem powietrza.