Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Przegląd ustawy o mobilności

Badanie ustawy rozpoczęło się w Senacie, francuskiej "Komisji Planowania Przestrzennego i Zrównoważonego Rozwoju". Należy przeanalizować łącznie 579 poprawek, między innymi szczególnie naklejki dla samochodów ciężarowych oraz ramowe warunki dla pojazdów niezależnych. Odpowiedzi i rozwiązania będą musiały zostać wypracowane podczas spotkania 19 marca.