Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Orientacja dla mobilności

Komisja "Planowania Przestrzennego i Zrównoważonego Rozwoju" analizuje dziś propozycje zmian do projektu ustawy o ukierunkowaniu mobilności. Główne wyniki zostaną jutro przedstawione prasie.