Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Martynika

Po zeszłotygodniowym epozidzie z zanieczyszczeniem powietrza, jakość powietrza na kontynencie francuskim pozostała dobra przez weekend. Martynika cierpi jednak na wysoki poziom zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi, spowodowanymi mgłą piasku, która od wielu dni wisi nad wyspą. Obserwuj swoje oddychanie!