Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zaostrzenie środków

Paryż skorzystał z okazji, aby ponownie ogłosić stałe ograniczenia ruchu, które mają zostać wprowadzone w lipcu 2019 roku. Czy po wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza, po którym następują zakazy prowadzenia pojazdów, ludność jest bardziej otwarta na zwiększone działania przeciwko zanieczyszczeniu powietrza? W lipcu 2019 r. Crit'Air 4 zostanie ostatecznie zakazana w ZCR Paris.