Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Traktuj Crit'Air poważnie!

Po wprowadzeniu ograniczeń w ruchu drogowym w związku z zanieczyszczeniem powietrza,  policja paryska w środę zaostrzyła kontrole. Sprawdzono 5535 pojazdów, z których 900 otrzymało mandat, ponieważ nie posiadało odpowiedniej plakietki. Policja paryska dała znak we właściwym kierunku. Zróżnicowany ruch podczas wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza jest ważny i musi być traktowany poważnie przez osoby dojeżdżające do pracy.