Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Czy domowe biuro jest dobre dla jakości powietrza?

Ludzie często decydują się na pracę w biurze domowym, aby spędzać mniej czasu w środkach transportu. Ma to również pozytywne skutki: mniejszy ruch uliczny, zwłaszcza jeśli miałbyś jechać do pracy samochodem, oznacza mniej zanieczyszczeń w powietrzu. Każdy może na tym skorzystać!