Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Szczyt zanieczyszczenia powietrza w Paryżu

W ciągu ostatnich 3 dni w Paryżu przekroczono dopuszczalną wartość graniczną dla drobnego pyłu zawieszonego . Prefekt nie zdecydował się jednak jeszcze na aktywowanie zakazów prowadzenia pojazdów. Niektóre stowarzyszenia skarżyły się na ten brak reakcji. W zależności od rozwoju sytuacji można dziś podjąć decyzję o zakazie prowadzenia pojazdów.