Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Kwestionariusz dotyczący zanieczyszczenia powietrza

Metropolia Wielkiego Paryża zbiera opinie obywateli na temat zanieczyszczenia powietrza. Pytania dotyczą postrzegania przez nich zanieczyszczenia powietrza oraz tego, jak je zwalczać: W jaki sposób, Pana(i) zdaniem, można poprawić jakość powietrza w Pana(i) mieście? Z jakich środków transportu Państwo korzystają? itp. Badanie ma na celu przygotowanie szeroko zakrojonych konsultacji przed ustanowieniem strefy ekologicznej, której ustanowienie planowane jest na dzień 1 lipca 2019 r.