Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Plan inwestycyjny dla samochodów elektrycznych

Macron chce promować rozwój samochodów elektrycznych w Europie i Francji. Celem jest wykorzystanie 1 miliona napędów elektrycznych lub hybrydowych we Francji do 2022 roku. W tym celu 700 mln euro zostanie zainwestowane w baterie europejskie, oferowana będzie premia zakupowa i powstanie więcej stacji ładowania. Dla przyspieszenia rozwoju, skoncentrowano się między innymi na flotach pojazdów.