Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zmierz sam zanieczyszczenie powietrza!

Od 7 stycznia do połowy kwietnia mieszkańcy Arve Valley mogą bezpłatnie wypożyczać czujniki środowiskowe. Wolontariusze będą w stanie lepiej zrozumieć swoje narażenie na drobny i bardzo drobny pył. To miły zbieg okoliczności: w regionie występuje obecnie gwałtowny wzrost zanieczyszczenia powietrza!