Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zła pogoda, dobre powietrze!

Według raportu Instytutu Jakości Powietrza, jakość powietrza w Clermont-Ferrand była w 2018 r. lepsza niż w 2017 r. W zimie pogoda była bardzo wilgotna, więc drobny pył mógł być lepiej związany i wydmuchiwany. Arbitralnie pogoda sama w sobie nie jest rozwiązaniem. Obecne plany ochrony powietrza zostaną wkrótce zaktualizowane celem dalszej poprawy sytuacji.