Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zależność od samochodu

W mieście jest wiele alternatyw dla samochodu, ale co zrobić, jeśli mieszkasz na wsi? Linie autobusowe lub kolejowe na niektórych obszarach, lokalne platformy wspólnego korzystania z samochodów, lżejsze samochody lub rowery elektryczne.... to wszystko są rozwiązania, które należy opracować, aby wyeliminować nasze ponadwymiarowe i nadmiernie kosztowne (ze względu na spalanie) samochody.