Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Każdy może zostać Elonem Musk!

Założyciel Tesli myśli nie tylko o sukcesie gospodarczym swoich samochodów. Celem przeciwdziałania zmianom klimatycznym, samochody elektryczne są kluczową technologią, której rozwój ma zostać przyspieszony. W związku z tym Elon Musk zdecydował o publicznym udostępnieniu patentów.