Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Przyjazna dla środowiska jazda oraz grzywny w Walonii

Kto od dnia 01.03.2019 r. pozwoli sobie na postój z uruchomionym silnikiem, zostanie ukarany grzywną w wysokości od 50 do 130 euro. Zatrzymanie się na 10 sekund przy uruchomionym silniku emituje tyle samo CO2, ile przy ponownym uruchomieniu. Według rządu walońskiego nie jest on w ogóle przyjazny dla środowiska i zwiększa zanieczyszczenie powietrza.