Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Przenośny czujnik zanieczyszczenia powietrza

Francuskie laboratorium Plume Labs opracowało czujnik do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, który może być stosowany wszędzie. "Przepływ" umożliwia zatem pomiar 4 rodzajów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu zawieszonego (PM2,5 i PM10), dwutlenku azotu (NO2) i lotnych związków organicznych (VOC). Dane są przesyłane bezpośrednio do aplikacji mobilnej. Osoby, które są zaniepokojone narażeniem na działanie zanieczyszczeń, muszą jeszcze zapłacić 179 euro za zakup licznika!