Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Filtry przeciw zanieczyszczeniom w powietrzu

Ze względu na niebezpieczeństwa związane z zanieczyszczeniem powietrza, konieczne jest zapewnienie sobie ochrony. Skuteczność masek jest jednak wielokrotnie kwestionowana, ponieważ drobny pył ma średnicę od 2,5 do 10µm, jest mniejszy od włosa i dlatego może przenikać przez maskę. Czy istnieje bezpieczniejsza alternatywa? Firma opracowuje filtry jednorazowego użytku, które są wprowadzane bezpośrednio do nosa. Zaletą jest to, że nie zmniejsza ilości powietrza dostającego się do nozdrzy, a jednocześnie skutecznie filtruje najdrobniejszy pył. Wadą pozostaje cena: ponad 6 € za filtr!