Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zakazy prowadzenia ciężkich pojazdów użytkowych

Od 2012 r. dostęp do tunelu Mont Blanc jest już zabroniony dla ciężkich pojazdów użytkowych klasy Euro 1-2, które zanieczyszczają środowisko. Od 01.01.2019 r. przepisy zostały zaostrzone i obecnie dotyczą również samochodów ciężarowych w klasie Euro 3 powyżej 7,5 tony. Celem tego środka jest poprawa jakości powietrza w Arve Valley na terenie Francji.