Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Obywatelskie pomiary jakości powietrza

Stacja meteorologiczna Atmo Auvergne-Rhône-Alpes za kilka miesięcy przeprowadzi eksperyment edukacyjno-uczelniany dotyczący jakości powietrza w Grenoble, Clermont-Ferrand i różnych gminach regionu Mont-Blanc. Mikroczujniki będą bezpłatnie udostępniane wolontariuszom pragnącym wziąć udział w tym eksperymencie poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej www.captotheque.fr.