Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Diesel+ w Watykanie

Zrównoważony rozwój jest również brany pod uwagę w Watykanie. Z tego powodu zużyte oleje kuchenne zostaną wkrótce odzyskane z restauracji w Watykanie i wykorzystane do produkcji paliwa Diesel+. Później nastąpi modernizacja floty pojazdów na biopaliwo.