Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Wielki proces

4 organizacje pozarządowe, w tym Greenpeace France, przy wsparciu prawników, postanowiły pozwać rząd francuski za bezczynność w zakresie ochrony klimatu. Podkreślają między innymi, że dopuszczalne limity pyłu zawieszonego i tlenku azotu są nadal przekraczane. Do tej pory 1 milion użytkowników Internetu poparło już tę inicjatywę na stronie internetowej laffairedusiecle.net.