Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Zbiorowe przeciw zanieczyszczeniu powietrza

Pewna pulmonolog, która  jest zaniepokojony wpływem lobby diesla  zdecydowała o utworzeniu awaryjnego kolektywu "Air Health and Climate".  Zwróciła uwagę, że 70 % francuskiej floty nadal składa się z pojazdów z silnikami diesla oraz że ze względu na zdrowie publiczne istnieje pilna potrzeba drastycznego zmniejszenia tego udziału. Z tego powodu, jednym z żądań zbiorowych jest, aby pojazdy z silnikami diesla były wyłączone z premii giełdowej.