Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Bez wyjątków dla EURO-6

Komisja Europejska chciała częściowo złagodzić limity emisji spalin na poziomie EURO 6, tak aby pojazdy o stosunkowo niskiej wartości emisji spalin mogły być rejestrowane w najnowszej klasie EURO. Europejski Trybunał Sprawiedliwości unieważnił to dostosowanie normy emisji EURO 6. Paryż, Bruksela i Madryt zaskarżyły to planowane złagodzenie przepisów.