Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Skutki zakazu prowadzenia pojazdów w Madrycie

Od ostatniego piątku weszły w życie nowe zasady jazdy w centrum Madrytu. Pierwszy wynik pokazał spadek natężenia ruchu o 5% do 32% w niektórych częściach miasta. Nie zaobserwowano jednak żadnych zmian w ruchu drogowym. Ułatwiło to autobusom podróżowanie przez miasto: +14% szybciej.