Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Wprowadzenie naklejki dla samochódów ciężarowych będzie przesunięte

Pierwotnie rząd planował wprowadzenie plakietki, w celu sfinansowania infrastruktury drogowej. Środek ten, który powinien przynieść 500 mln euro rocznie, nie wejdzie w życie w 2019 r. To wycofanie się rządu jest związane z opozycją sektora transportu, która mogłaby połączyć siły z ruchem manifestacyjnym "Yellow Not Vests".