Choose your language:
Polski
Deutsch
English
Español
Français
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Centrum Paryża zostanie zwrócone pieszym

Burmistrz Paryża planuje zamknąć cztery dzielnice historycznego centrum Paryża na prawym brzegu Sekwany dla samochodów w przyszłym okresie legislacyjnym. Tylko kilka pojazdów elektrycznych będzie mogło wjechać do tej strefy. Zdaniem miasta decyzja ta jest krokiem we właściwym kierunku i jest zgodna ze strefą dla pieszych na ulicach nadrzecznych, co zostało ostatecznie potwierdzone przez sąd administracyjny, ale już teraz wywołuje krytykę ze strony przedsiębiorstw transportu drogowego.